top of page
Search
  • Writer's pictureดา วนิดา

freshwater fish


ปลาน้ำจืด คืออะไรและแหล่งน้ำที่ปลาชอบอาศัย

ปลาน้ำจืด หมายถึง ปลาที่อาศัยอยู่ ในเฉพาะแหล่งน้ำ ที่เป็นน้ำจืด เช่น คลอง พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ที่เป็นน้ำจืด อย่างทะเลสาบน้ำจืด บึง หนอง หรือลำธาร น้ำตกบนภูเขาในป่าดิบ โครงสร้างของปลาน้ำจืดนั้น ส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยผิวหนัง และเกล็ด ซึ่งไม่ยอมให้น้ำซึมผ่าน นอกจากบริเวณที่เป็นเหงือก ไว้เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซ ในการหายใจเท่านั้นที่น้ำจะผ่านได้ โดยธรรมชาติของปลาน้ำจืดในไทย จะไม่ดื่มน้ำ แตกต่างจากปลาทะเล เพราะการดื่มน้ำเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้ร่างกายมีน้ำมากเกินความจำเป็นนั่นเอง แต่จะมีน้ำบางส่วน ไหลผ่านบริเวณปาก และเหงือก เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ในการหายใจ รสชาติปลาน้ำจืดนั้นจะมีไตไว้สำหรับขับน้ำส่วนเกินออก ในรูปของปัสสาวะ

 

ปลาน้ำจืดมีความสำคัญอย่างไร

ปลาน้ำจืดนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ และสภาพเศรษฐกิจอย่างมาก โดยปลาน้ำจืดนั้น ก็มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้ หากไม่ศึกษาถึงความสำคัญ และการเรียนรู้ ในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันสัตว์น้ำจืด ที่ผู้คน นิยมเลี้ยงเพื่อค้าขาย ได้แก่ ปลา กุ้ง เเละอื่นๆ อีกหลากหลายสายพันธุ์ ในประเทศไทย ปลาน้ำจืดมีปลาอะไรบ้าง ก็มีความหลากหลายสายพันธุ์ แล้วก็มีบางสายพันธุ์ ที่กำลังจะสูญพันธุ์เเล้วด้วย บทความนี้อยากจะแนะนำให้ทุกๆ คนเข้าใจถึงความสำคัญของปลาน้ำจืดที่นิยม โดยจะมีปลาประเภทอะไรบ้างนั้น เราไปศึกษาพร้อมๆ กันได้เลย

  1. ปลาเเรด จัดเป็นปลาที่อยู่ในวงปลาหมอโดยจะอาศัยอยู่ บริเวณบึง และแม่น้ำที่ติดกับแม่น้ำใหญ่ ซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาค เช่น ลำน้ำเจ้าพระยา พบได้ที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หรือทางภาคใต้ ก็จะพบได้ที่ตาปี และสาขา ซึ่งลักษณะของปลาแรด ก็จะมีขนาดใหญ่หัวเล็ก ปากสามารถยืดหดได้ มีความคมและแข็งแรงของฟัน ครีบหลังก้นยาวมาก มีครีบอ่อนคู่แรกเป็นเส้น สามารถอยู่บนบกได้นาน หรืออยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ เพราะมีอวัยวะพิเศษ ช่วยในการหายใจ แต่นิสัยค่อนข้างตกใจง่าย ดุร้าย อดทนต่อสภาพแวดล้อม

  2. ปลานิล จะมีความคล้ายกับปลาหมอเทศ และจะมีเกล็ดสีดำสลับขาว หลังก้นกับบริเวณลำตัว มีสีเขียวปนน้ำตาล ลำตัวถูกลายดำพาดขวาง สามารถให้อาหาร เป็นตัวอ่อนของแมลง ไรน้ำ ตะไคร่น้ำ เลี้ยงง่าย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีความยาว 10-30 เซนติเมตร

  3. ปลาสลิด หรืออีกชื่อหนึ่งว่าปลาใบไม้ คือความรู้เรื่องปลาน้ำจืดที่พบได้ในน้ำนิ่ง หนองย่อ แม่น้ำ หรือบริเวณลุ่มภาคกลาง พบได้ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะทั่วไปนั้น ก็จะมีลำตัวแบน คล้ายใบไม้ แต่ลำตัวมีจุดดำกระจาย พร้อมแถบสีดำพาดขวาง แยกเพศได้โดยดูจากครีปหลัง ตัวผู้จะมีกระดงหลังยาวกว่าตัวเมีย นิสัยดุร้าย ก้าวร้าว อดทน เลี้ยงง่าย และชอบหลบตามพุ่มไม้รกๆ เพื่อหาตะไคร่น้ำ ลูกน้ำ เเพลงตอนกินได้

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page